Saturday, 23 September 2023
شناسه خبر:4159

سند اعلام اسم رمز در عمليات بيت المقدس

  • انداز قلم
اسناد متنی

اعلام اسم رمز درعمليات بيت المقدس

شماره سند: 254522

نوع سند: اسناد نظامي

زبان: فارسي

تاريخ تهيه: 9 ارديبهشت 1361

تعداد: 1 برگ

محل نگهداري: آرشيو مركز اسناد دفاع مقدس

چكيده:

يگان ها و واحدهاي نظامي درهمه مواقع براي شناسايي افراد در شب از اسم شب استفاده مي كنند. اين موضوع در شبهاي عمليات كاربرد بيشتري دارد زيرا يگان از موضع ثابت خارج شده و با تعداد زيادي نيرو در حال عمليات و جابجايي است لذا ضروري است بين فرمانده و رزمندگان در تاريكي شب نام واحدي از قبل تعيين شده باشد تا درمواقع ضروري از آن استفاده كنند.

احمد كاظمي فرمانده تيپ 8 نجف اشرف براي شب اول عمليات بيت المقدس كلمه شناسايي يا محمد يا علي را كه توسط قرارگاه فتح تعيين شده ابلاغ مي كند.

آن چه نيازمند توجه است، ارتباط سازماني اين دو يگان است كه ظاهرا هم رده مي باشند ولي يكي اسم رمز را به ديگري ابلاغ مي كند.

متن سند:

اعلام كلمه شناسائي عمليات به تيپ 7 دزفول

 

 

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found