Tuesday, 30 May 2023
شناسه خبر:614

شهید فرجیان زاده

  • انداز قلم

 

سال 1359

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات  1359/11/26
فرماندهی  سپاه
سازمان رزم  سپاه
سطح نبرد  محدود
جبهه نبرد  چنگوله - مهران
استعداد نیرو  3 گروهان پیاده
یگان ها

 سپاه:

یک گروهان از سپاه تهران

دو گروهان از سپاه ایلام و کرمانشاه و شیراز

بسیج

خرم آباد

مشهد

 

شرح مختصر نبرد

برای این عملیات نامی در نظر گرفته نشده بود. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به پاس گرامیداشت شهیدان این عملیات، نام شهید فرجیان زاده را که در این عملیات به شهادت رسید برای این نبرد به کار برده است.

 

منبع:

1. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

2. اطلس راهنما 3- کتاب ایلام در جنگ صفحه 112

 

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found