Thursday, 28 September 2023
شناسه خبر:1070

سقوط مجنون

  • انداز قلم
سال 1367

 

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات 1367/04/04
فرماندهی ارتش عراق  
سازمان رزم ارتش عراق  
سطح نبرد حملات دشمن 
جبهه نبرد سوسنگرد(طلائیه تا بستان) 

 

شرح مختصر نبرد

ارتش عراق پس از به کارگیری وسیع سلاح شیمیایی، با سپاه های سوم،ششم و گارد،به جزایر مجنون ومنطقه جفیرهجوم آورد و مناطق آزاد شده در عملیات خیبر و بدر را اشغال کرد.

 

یکی از عوامل برتری ایران بر عراق در اختیار داشتن اسیران بیش تر بود. لذا ارتش عراق برای افزایش اسیران خود و جهت مقابله با ایران ، در تاریخ 1367/4/21 با سپاه های چهارم و گارد به منطقه عین خوش هجوم برد و شماری از نیروهای ایران را اسیر کرد.

 

منبع:

1. اطلس جنگ ایران و عراق، فشرده نبردهای زمینی صفحه 109

2. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

 

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found