Saturday, 23 October 2021
شناسه خبر:1190

تصاویر آزادگان

آزادگان آبروی این ملت را حفظ کردند. شما در دوران اسارت شرایط سختی را گذراندید. اما در عین حال حال با حفظ دین و اعتقادات و دلبستگی خود به اسلام، امام و انقلاب موجب افتخار و آبرومندی ملّت خود در برابر دشمن شدید.  مسئلۀ اسارت طولاتی فرزندان این ملّت به نوبۀ خود امتحان دیگری بود که ملّت ما با موفقیت آن را به انجام رسانده و اسرای ما همانند ملت ایران از خود آزاد مردی نشان دادند و سرانجام با موفقیّت و سرافرازی به وطن بازگشتند.

 

 

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found