Wednesday, 31 May 2023
شناسه خبر:1298

بابانظر؛ پهلوانی که خراسان به او می‌بالد

  • انداز قلم
رزمندگان-روایت

راوی: جانباز سید هاشم موسوی از مسئولین محور لشکر 21 امام رضا(ع)


راه اندازی ستاد اجرای فرامین حضرت امام

در سال 57 که انقلاب پیروز شد در شهر مشهد ستادی را با عنوان اجرای فرامین حضرت امام راه‌اندازی کرده بودیم که از جمله برقراری امنیت در مناطقی از شهر مشهد بر عهده‌ی ما بود. از 15 اردیبهشت که سپاه استان خراسان راه‌اندازی شد به عضویت این نهاد درآمدم و تا زمانی که در جبهه‌ها به عنوان یک پاسدار حضور داشتم به جد شاهد دلاوری رزمندگان اسلام و غیورمردان پاسداری از این مرز و بوم بودم.

در زمان اجرای عملیات کربلای 5 از نظر تشکیلات با لشکر 21 امام رضا(ع) هماهنگ بودیم که فرماندهی آن به عهده‌ی سردار اسماعیل قاآنی بود. تعداد گردان‌هایی که در عملیات کربلای 4 متاسفانه خرج شد 4 گردان بود؛ یعنی تعداد بسیاری از نیروها به شهادت رسیدند و تقریبا تمامی‌ گردان‌ها با حجم بسیاری از آتش‌ توپخانه و پدافند عراق تار و مار شدند.

در عملیات کربلای 5 لشکر 21 امام رضا(ع) 22 گردان پیاده با لشکر 5 نصر که به استعداد 30 گردان بودند؛ در کنار هم عملیات انجام می‌دادند به طوری که پیوند این دو لشکر باعث ایجاد حلقه‌ای مقاوم در تصرف مناطقی مانند پنج ضلعی‌ها و نیز تصرف شهرک دوعیجی و جزیره بوارین شد.


تلاش‌های شهید نظرنژاد در دوعیجی

اولین باری که به افتخار جانبازی نائل شدم در درگیری با کومله دمکرات‌ها در مناطق سقز و کردستان بود. در وضعیت‌ پرآشوبی که ضدانقلاب در آن مناطق ایجاد کرده بود از ناحیه پا هدف تیر قرار گرفتم و بعد از آن‌ در عملیات‌های مختلفی مانند کربلای4 و 5 و نیز در عملیات والفجر هشت به این افتخار رسیدم.

برای رسیدن به شهرک مهم و استراتژیک دوعیجی عراق، تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های بسیاری از جانب بسیاری از غیورمردان بسیجی به ثمر رسید. نمونه کامل آن تلاش‌های شهید گران‌قدر شهید نظرنژاد بود. در این زمان بنده به اتفاق شهید نظرنژاد، شهید سید علی ابراهیمی و شهید شریفی از مسئولین این محور بودیم.


قهرمان ورزش‌ پهلوانی جوخه خراسان

شهید نظرنژاد که در جبهه‌ها به بابانظر معروف بود؛ هیکل بسیار تنومند و رعنایی داشت. با همه‌ی توان و قدرتی که در درون خود احساس می‌کرد قدم به این عرصه گذاشته بود. از زمانی نوجوان بود از قهرمانان ورزش‌ پهلوانی جوخه خراسان محسوب می‌شد و با آن روحیه پهلوانی و مردانگی که از او سراغ داشتیم؛ بی‌محابا دل را به دریا می‌زد و برای سخت‌ترین کارها داوطلبانه قدم به میدان‌های خطرناک می‌گذاشت.

در حادثه ضدانقلاب در شهر گنبد جانانه در خدمت مردم بود و هنگامی هم که ضد انقلاب به پاوه رسیده بود؛ خودش را به این شهر رساند و در کنار شهید چمران مجاهد‌ت‌های بسیاری از خودش نشان داد. در عملیات محرم نیز از ناحیه کتف و کمر هدف اصابت موشک قرار گرفت و با این حال به سبب اینکه از هیکل تنومندی برخوردار بود بعد از مدتی به جبهه‌ها بازگشت.


عبور از زمین ناهموار نخلستان

یکی از رشادت‌های بابانظر زمانی بود که برای تصرف شهرک مهم دوعیجی عراق می‌خواستیم اقدام بکنیم. از آنجایی که برای رسیدن به این شهرک، شهید نظرنژاد ناچار بود از زمین بسیار ناهموار نخلستانی‌ که به این روستا ختم می‌شد به سختی عبور کند. از طرفی این محور زیر آتش سنگین توپ‌خانه عراق قرار داشت و تقریبا لحظه‌ای نبود که توپ‌خانه عراق این منطقه را نکوبد.

شهید نظرنژاد برای رسیدن به این نقطه داوطلب شد. با موتور تریلی که در اختیار داشت مانند فیلم‌های سینمایی وارد مهلکه شد. به این ترتیب که بی‌سیم‌چی خود را به ترک موتور گذاشت و خودش راننده موتور شد. در این وضعیت ناهمگون برای اینکه بی‌سیم‌چی در آن ناهمواری به زمین نیافتد؛ مجبور شد که با فانسقه خود و بی‌سیم‌چی، وی را از پشت به شکم خودش چسباند تا در آن وضعیت از روی موتور سقوط نکند. با سرعت بسیار بالا از میان نخلستان در میان آتش و دود عبور کرد.
با رسیدن شهید نظرنژاد به شهرک دوعیجی و تصرف این شهرک خیال ما از اینکه این منطقه سقوط خواهد کرد؛ راحت شد. شهید نظرنژاد در این مامورت داوطلبانه از جان مایه گذاشت و با همه وجودش در خدمت اهداف از پیش تعیین‌ شده عملیات بود. اگر رشادت‌های امثال بابانظر نبود؛ معلوم نبود که امروز در چه وضعیتی به سر می‌بردیم.

 

 

منبع:

1. دفاع پرس

2. باغ موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found