Saturday, 23 September 2023
شناسه خبر:6382

انتقام سخت

  • انداز قلم
شعر

بسم الله الرحمن الرحیم

کسی که استوار از روز اول گام بردارد

یقیناً می تواند پرده از ابهام بردارد


به فتح قله های خودشناسی می رسد آخر

دل خود را اگر از قید و بند کام بردارد


شکست از واژگان دفتر او محو خواهد شد

اگر از چشمه "من می توانم" جام بردارد


کجا زنگار می گیرد دل روشن ضمیری که

دمادم صیقل از آیینه ی اسلام بردارد


جهان فتنه است و خون می خواهد از هر اهل دنیایی

مگر دست از سر این گرگ خون آشام بردارد


به غیر از حق نمی گوید زبان شعر مادامی

که هر دم از دم روح القدس الهام بردارد


چه فرقی می کند ققنوس در دریاست یا آتش؟

مهم این است که با خود دم پیغامبر دارد


به گمنامی رسیدن سخت آسان است آن جایی

‌که مردی جان و دل که از ننگ و عار نام بردارد


به دل ها راه پیدا می کند هرکس که در عالم

از اخلاص و جوانمردی سلاح عام بردارد


به استقبال مرگی باسعادت می رود، باید

که در این راه از جنس کفن احرام بردارد


به قصد فتح ما آمد ولی انگار یادش نیست

که ما قافیم و باید دست از این اوهام بردارد


الا صفّینیان نهروان خوی جمل کینه

بترسید از زمانی که علی صمصام بردارد


برای انتقامی سخت حاضر باش ای دشمن

اگر فرمانروایت یک قدم خودکام بردارد

 

شاعر: مجتبی خرسندی

 

منبع: نوید شاهد

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found