Wednesday, 31 May 2023
شناسه خبر:1582

تیپ 55 هوابرد شیراز

  • انداز قلم
یگان‌های رزم - ارتش

سطح یگان:یگان مستقل
نوع یگان:یگان‌های رزم - ارتش
استان های تحت پوشش:فارس
چکیده محتوا:

اطلاعات مربوط به یگان ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد

 

 

منبع:مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found