Saturday, 23 September 2023

سخنان مادر شهید احمد کشوری از شهید

Added on :  26-Feb-2019
Uploaded by :  mj_ali
+ Add To
Embed Iframe Download

هر روز ستاره اي را از اين آسمان به پايين مي كشند امّا باز اين آسمان پر از ستاره است. اين بار نيز در پي امر امام، دريايي خروشان از داوطلبين به طرف جبهه هاي حق عليه باطل روان شد و من قطره اي از اين دريايم.