Saturday, 23 October 2021

شهید محسن وزوایی و حاج احمد متوسلیان از زبان شهید حسین همدانی

Added on :  12-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

شهید محسن وزوایی در دهم ارديبهشت سال 61 ، در 22 سالگي هنگام هدايت نيروهاي تحت امر خود، بر اثر اصابت گلوله و تركش به شهادت رسيد. در این ویدئو شهید حسین همدانی روایت هایی از شهید محسن وزوایی را بازگو می کند. می گوید: « شهید محسن وزوایی کلید فتح عملیات «فتح المبین» را زد.»