جمعه, 03 ارديبهشت 1400
شناسه خبر:3669

هويت ملي و دفاع مقدس

  • انداز قلم

اين مقاله تلاش دارد تا به جايگاه هويت ملي در دفاع مقدس بپردازد.

مقالات و تحلیل ها

در ابتداي مقاله اشاره مي گردد كه جدايي ميان گفتمان انقلاب اسلامي و گفتمان جنگ تحميلي در بررسي مقوله‌ هويت ملي چندان واقعي به نظر نمي رسد و برعكس رابطه‌ وثيقي ميان اين دو برقرار است. نويسنده ضمن توجه به دگرگوني هاي هويتي در گذشته‌ تاريخي ايران، براي تحليل مقوله‌ هويت ملي در گفتمان جنگ نيز، به «بحران مشروعيت» در مفاهيم ملي گرايانه اشاره مي نمايد. با بررسي اين كليات، اصل مباحث مقاله در دو بخش مباني هويت ملي در جنگ و تاثير هويت ملي بر رفتارهاي جنگي، تنظيم مي گردد. در بخش اول، آموزه هاي ديني، انقلابي و ملي به عنوان مباني تشكيل دهنده‌ هويت ملي در دفاع مقدس مورد دقت قرار مي گيرند و در بخش دوم نيز پنچ مولفه‌ هويت دفاعي، تسليم ناپذيري و روي كرد عدالت محورانه، حاكميت نظام صدقي اسلامي، بسيج و انسجام ملي و نهايتا معنويت و روحيه‌ ملي، براي بررسي نقش شاخص هاي هويت ملي بر رفتارهاي جنگي مورد پردازي قرار مي گيرند.

نویسندگان:  ولي پورزرومي سيدحسين

 

دریافت متن کامل مقاله

 

 

منبع:

1. نشریه مطالعات ملی

2. نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد