پنج شنبه, 03 تیر 1400
شناسه خبر:5120

جنگ عراق بر ضد ايران؛ اشغال سرزميني، آزادسازي و تنبيه متجاوز

  • انداز قلم
مقالات و تحلیل ها

چكيده

جنگ هشت ساله عراق بر ضد ايران، اقدامي همسو با متحدين منطقه اي و حاميان بين المللي رژيم بعث براي به زانو درآوردن نظام تازه تأسيس جمهوري اسلامي ايران و انحراف اين انقلاب از اهداف ارزشمندي بود كه براي آن تدوين شده بود. جمهوري اسلامي ايران عليرغم اينكه درگير آشفتگي ها و نابساماني‌هاي پس از انقلاب بود اما با خروج از شوك اوليه پس از تجاوز نظامي عراق و مديريت بحران، توانست بر اوضاع مسلط شود.

اين جنگ با فرازو فرودهاي فراوان، مراحل متعددي را سپري كرد كه هر برهه از ويژه گي و شرايط خاصي برخوردار بود. در ادبيات سياسي دفاع مقدس در خصوص مراحل مختلف اين واقعه همواره بر سه دوره مشخص اشغال سرزميني، آزادسازي و تنبيه متجاوز تأكيد مي شود.

در مقاله حاضر تلاش شده با بهره گيري از اسناد و منابع موجود و تحليل شرايط دوره هاي يادشده، مهمترين تحولات سياسي و نظامي هر دوره مورد بررسي قرار گيرد.

 

متن کامل مقاله

 

 

منبع:

1. فصلنامه ، پژوهشنامه  دفاع مقدس- شماره 8

2. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

3. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد