سه شنبه, 15 آذر 1401
شناسه خبر:1948

دفاع مقدس در آيينه مثنوي هاي انقلاب اسلامي

  • انداز قلم

قالب مثنوی با شروع جنگ تحميلي، يک بارديگر مورد توجه قرارگرفت و برخي شاعران از آن به عنوان مناسب ترين وگسترده ترين عرصه براي بيان معتقدات و احساسات اسلامي و انساني خود استقبال کردند و به دامنه تغييرات، ابتکارات و نوآوري هاي اعمال شده درآن افزودند.

مقالات و تحلیل ها

قالب مثنوي يکي از قالب هاي شعر سنتي است که از دوره هاي اوليه شعر فارسي تا دوران مشروطيت، فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشت. اين قالب درکنار قالب هايي چون غزل، رباعي و دوبيتي به دليل ظرفيت هاي خاص آن، از پرکاربردترين قالب هايي است که در بازگشت دوباره ادبي، پا به عرصه شعر انقلاب گذاشت و با شروع جنگ تحميلي، يک بارديگر مورد توجه قرارگرفت و برخي شاعران از آن به عنوان مناسب ترين وگسترده ترين عرصه براي بيان معتقدات و احساسات اسلامي و انساني خود استقبال کردند و به دامنه تغييرات، ابتکارات و نوآوري هاي اعمال شده درآن افزودند. ويژگي مهم اين مثنوي ها، تغيير در محور عمودي خيال و عدول از شيوه داستان سرايي به شيوه قدما و تلفيق حماسه، عرفان و دين است که اغلب در اوزان بلند و غير معمول در مثنوي هاي گذشته، با به کارگيري رديف هاي طولاني و قافيه هاي با اشتراک حروف بيشتر و خلق تصاوير شعري جديد با استفاده از عناصر خيال چون: تشبيه، استعاره، تشخيص و... و ساختن ترکيبات نو و بديع و وارد کردن اصطلاحات جديد است.
 
نویسندگان:  شکراله پورالخاص، مهدی صادقي

دریافت متن کامل مقاله

 

 

منبع: نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد