چهارشنبه, 10 خرداد 1402
شناسه خبر:1077

تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

  • انداز قلم
سال 1367

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات 1367/05/04 
فرماندهی سازمان مجاهدین خلق 
سازمان رزم کلیه نیروهای سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) 
سطح نبرد حملات دشمن 
جبهه نبرد قصرشیرین - سرپل ذهاب - گیلان غرب 

 

شرح مختصر نبرد

نتایج: تصرف اسلام آباد غرب و حرکت به سمت کرمانشاه- برخورد با نیروهای احتیاط در تنگه پاطاق و تنگه چهارزبر و توقف هجوم- این هجوم با شکل گیری پاتک نیروهای مسلح ، منجر به قلع و قمع نیروهای مهاجم و بازگشت آنان به داخل خاک عراق و بجای گذاردن تلفات و اسرای بسیار شد. پاتک نیروهای مسلح ایران، به نام نبرد «مرصاد» در تاریخ ثبت شده است. همچنین پس از پایان پاتک موفق و نابودی مهاجمان؛ تنگه چهارزبر، به عنوان «تنگه مرصاد» در ادبیات دفاع مقدس نام گرفت.

 

منبع:

1- ماهنامه نگین، شماره41، تهاجم منافقین به مهران(عملیات چلچراغ)

2- پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد رضا شبانی، 1379، تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

3- ماهنامه نگین، شماره17، تهاجم منافقین به اسلام آباد غرب (فروغ جاویدان)

4- مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد