دوشنبه, 03 آذر 1399
شناسه خبر:4792

جزیره! نام تو تفسیر عشق است / زمین گرم تو، نخجیر عشق است

  • انداز قلم
شعر

جزیره! ای دیار سرخ از خون
میان نیستانت خفته مجنون

جزیره! ای کتاب  نیلی گل
لبالب گشته جام سرخت از مل

من از نای و نفیر نیستانت
من از سوز صفیر مرغکانت

ندیدم جز حدیث عشق ومستی
نخواندم جز رموز سخت هستی

جزیره! نام تو تفسیر عشق است
زمین گرم تو، نخجیر عشق است

هلا! از عشق لیلی گشته مجنون
که صد مجنون میانت خفته  در خون

کنون من با تو و با شاهدانت
به آن یاران و در خون خفتگانت

کلامی دارم ای نیزار گلگون
رسان آن را به آن یاران مفتون

بگو با گلرخان خفته  در خون
تو ای گنجینه اسرا، مجنون!

بگو نیزارها سبز و صبورند
نشان رایت فتح و غرورند

بگو ستوار و نستوهیم در عزم
سرود فتح می خوانیم در رزم

بگو گلواژه های سرخ تکبیر
میان دشت ایمان گشته تفسیر

بگو مجنون! به آن خونین تباران
که عزم قدس دارند این سواران


سروده: مهدی رستمی

 

 

منبع:

1. کتاب ترنم آبشار (مجموعه آثار و ارزشهای شعر دفاع مقدس/ دفتر ششم)

2. نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد