سه شنبه, 19 فروردين 1399
شناسه خبر:3851

شهیدی که دست قطع شده اش را بسوی دشمن پرتاب کرد

  • انداز قلم

بچه ها با ناباوری، دست قطع شده را به دستش دادند و او جلوی چشم حیران بچه ها، دست قطع شده اش را به سوی دشمن پرت کرد.

داستان و رمان

روزهای اول جنگ بود ودر اوج درگیری شبیخونی بودیم که رزمندگان به سپاه دشمن زده بودند.

تیری به کتف شهید «ناصر مکارم» اصابت کرده بود و باعث انفجار نارنجک از ضامن کشیده ای که در دستش بود شد.

دست ناصر قطع شده بود. بچه ها با ناباوری، دست قطع شده را به دستش دادند و او جلوی چشم حیران بچه ها، دست قطع شده اش را به سوی دشمن پرت کرد و گفت: «چیزی که در راه خدا داده ام، پس نمی گیرم.»

بسیجی شهید «ناصر مکارم» درعملیات بعدی جان خویش را تقدیم دوست کرد.

 

 

منبع:

1. کتاب سیر شهدا دفاع مقدس، «از خودگذشتگی» موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت صفحه287

2. نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد