دوشنبه, 03 آذر 1399
شناسه خبر:4780

تواضع

  • انداز قلم
داستان و رمان

به بچه هاي رزمنده بسيار احترام مي گذاشت و در مقابلشان خيلي با ادب حرف مي زد و سعي مي كرد با نزديك شدن به بچه ها و شنيدن درد دلهايشان، مشكلاتشان را حل كند.
من نيروي ساده ي گردان پس از مجروح شدن در بيمارستان بستري شدم.

در ناباوري تمام ديدم آقا مهدي به اتفاق كميل مطيع دوست با دستهاي باندپيچي شده كه نشان از زخمي شدنش در عمليات شب پيش داشت براي عيادت من آمدند.

هيچگاه اين تواضع و فروتني اش را از خاطر نمي برم!

راوي: سيدمرتضي حسيني

 

 

منبع: نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد