جمعه, 09 خرداد 1399

مصاحبه با شهید سید مجتبی هاشمی فرمانده جنگ های نامنظم

Added on :  19-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

سید مجتبی هاشمی: تا خون در رگ ماست اجازه نخواهیم داد که دشمن به یک وجب از خاک ما تجاوز بکند.