یکشنبه, 28 دی 1399

مصاحبه با همسر شهید رضا چراغی

Added on :  19-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

همسر شهيد چراغي: تيرماه 61 پس از عمليات بيت المقدس، رضا در حالي كه پايش در گچ بود، به همراه خانواده اش به خواستگاري ام آمد. او شروع صحبت هايش را اينگونه بيان كرد: من يك سپاهي ساده ام و در زندگي، هيچ چيزي از خودم و براي خودم ندارم. حقوق كمي از سپاه مي گيرم و نمي توانم به دروغ بگويم كه تمام خواسته هاي شما را در زندگي برآورده خواهم كرد.