چهارشنبه, 16 آذر 1401

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش اول

Added on :  26-Feb-2019
Uploaded by :  mj_ali
+ Add To
Embed Iframe Download

بخش اول مستند شهر مقاومت آثار جنایات دشمن بعثی در خرمشهر(خونین شهر) را به تصویرکشیده است.