چهارشنبه, 05 مهر 1402

ورزش پهلوانی و شوخی های رزمندگان پشت خاکریزها

Added on :  26-Feb-2019
Uploaded by :  mj_ali
+ Add To
Embed Iframe Download

ورزش باستانی در سنگر مهر و دوستی که ضرب آن با قابلمه و میل و تخته شنای آن تفنگ و کباده آن قبضه آرپی جی است. و شوخ طبعی های رزمندگان که روحیه بالای آنان را در جبهه های حق علیه باطل نشان می دهد.