سه شنبه, 19 فروردين 1399

شهید شفیع زاده سپاه را چگونه توصیف کرد

Added on :  9-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

سپاه،نیروهای حزب الله و نیروهای بسیج بازوان پر قدرت امام هستند که پیروی از این قافله و حرکت پشت سر امام بر ما واجب می باشد و هر روز باید به سمت تکامل بیشتر گام برداریم.