دوشنبه, 29 شهریور 1400

بروجردی هرچه بود برای خدا بود

Added on :  9-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

سردارو ولی الله همت در بخشی از خاطرات خود از شهید محمد بروجردی اینگونه بیان می کند:بروجردی هم انسان عمل بود، هم انسان علم و هم انسان اخلاص. بروجردی هیچ وقت دنبال حب دنیا نبود و هرچه بود برای خدا بود. ادامه خاطرات سردار همت از شهید محمد بروجردی را با هم بشنویم.