چهارشنبه, 05 مهر 1402

مستند زندگی «فاتح بازی دراز» از آغاز تا شهادت

Added on :  9-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

شهید محسن وزوایی فرمانده ای است که نام او تا همیشه تاریخ در سند افتخارات این مرزو بوم ماندگار خواهد ماند. در این مستند زندگی این شهیددر قالب گفتگو با همرزمان دوستان و هم چنین تصاویر و فیلم هایی از این شهید روایت شده است.