چهارشنبه, 05 مهر 1402

«فاتح بازی دراز» در کلام مادر

Added on :  11-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

مادر شهید محسن وزوایی خدا را شاکر است که چنین فرزندی تربیت کرده است. این مادر شهید می گوید: خدا را شکر آنطور که خواسته خود شهید بود این امانت را برگرداندم و از خدا می خواهم دست دشمن را از کشور کوتاه کند.بچه ها امانتی هستند که خداوند به ما عطا کرده و ما باید با ایمان از این امانت نگهداری کنیم. روایت کامل مادر شهید وزوایی از فرزند شهیدش را در این فیلم ببینید.