دوشنبه, 03 آذر 1399

مصاحبه شهید فکوری: ایرانی برای دین و وطنش می جنگد

Added on :  12-Dec-2018
Uploaded by :  hraadmin
+ Add To
Embed Iframe Download

شهید سرلشکر جواد فکوری: تعیین کننده پیروزی جنگ بین ایران و عراق ماهیت این دو نیرو است. ماهیت لشکر عراق یک ماهیت تجاوزگرانه است ولی ایرانی برای دینش می جنگد و وطنش می جنگد.